Råd & Vejledning

RÅD & VEJLEDNING

Beskyttelse mod frost​

Det er den sene nattefrost i det tidlige forår, som udgør den største risiko for frostskader. Eksempelvis fik vi lokalt nattefrost i første uge af maj 2017 ned til 4-6 minusgrader, og mange udsprungne blomster blev ødelagte. Også nyvæksten på de meget tidligt blomstrende arter, f.eks. R. strigillosum blev ødelagt.


Vil man være på den sikre side, når vejrprofeterne melder om sen nattefrost, kan planterne dækkes med f.eks. skyggenet eller evt. et lagen.


Stort set alle almindeligt tilgængelige rhododendron fra danske planteskoler kan dog klare sig uden særlig beskyttelse.

Vanding

April måned er ofte tør i Danmark, så pas på at rhododendron ikke tørrer ud. Vand om nødvendigt - gerne med opsamlet regnvand, men almindeligt vandværksvand kan også bruges.


Rhododendron kræver meget vand i blomstringstiden og den efterfølgende periode med nyvækst. Jo større blad, jo større fordampning, jo mere vand.


Sommer/efterår 2011 gav ekstra meget regn og med det resultat, at rigtig mange rhododendron i efteråret blomstrede anden gang, og mange fik endnu en ny tilvækst. Det giver automatisk mindre blomstring næste forår, og får vi tidlig nattefrost, vil meget af den ekstra nyvækst lide skade. Vi kan ikke styre naturen, men i mere almindelige somre/efterår kan vi selv begrænse vandingen, så uønsket nyvækst kan undgås.

Gødning

Spørgsmålet om hvilken gødning og hvor meget bliver ofte drøftet i rhododendronkredse. Ja, der er endog de, der mener, at rhododendron er så nøjsomme, at det slet ikke er nødvendigt at gøde. Rhododendron ER nøjsomme, men de fleste har dog den holdning, at rhododendron giver flere blomster og bliver sundere og mere modstandsdygtige mod sygdomme, hvis der gødes.


Freerslev Rhododendron anbefaler, at rhododendron plantes i ren, lys, grov ugødet sphagnum. Sphagnum er helt uden næring, hvorfor gødning anbefales.


Nogle foretrækker langtidsvirkende gødninger som Animix, Osmo m.fl., andre bruger en særlig NPK-gødning. De langtidsvirkende gødninger er generelt ret dyre, men skal kun udstrøs én gang i april måned.​Følg vejledningen på pakken.


Freerslev Rhododendron anvender NPK 14-3-15 (evt. 12-5-14) m. Mg+Cu+Bor, der sædvanligvis er let tilgængelig i planteskoler, byggemarkeder m.fl. NPK er en kraftigt virkende gødning, hvorfor der skal gødes med let hånd - som salt på et æg - i april, maj og juni, men som en tommelfingerregel ikke efter 1. juli. Rhododendron "elsker" kvælstof (N), men man bør undgå gødninger med et meget højt kvælstofniveau, der kan svide rødderne.

Renholdelse og lugning.

Ved anvendelse af ren sphagnum kommer der ikke meget uønsket ukrudt, men det, der kommer, skal fjernes med fingrene. Brug aldrig haveredskaber i nærheden af en rhododendron, hvis rødder går lige under overfladen og let bliver beskadiget.


Efterår/Vinter​


Vanding

Giv de stedsegrønne rhododendron rigeligt med vand inden vinterens komme. Planterne fordamper vand gennem bladene, også i den kolde årstid og skal have erstattet dette forbrug.


Ny- og omplantede rhododendron samt rhododendron i stenbed skal have særlig opmærksomhed med hensyn til vandingsbehov.


Gødning

Der gødes ikke for at undgå sen nyvækst, der ikke kan nå at afhærde inden vinterens frosttemperaturer indtræder.


Det forekommer, at der i plantekataloger m.v. anbefales at give haven en svag efterårsgødning for at sikre en god overvintring - det gælder IKKE for rhododendron.

​Renholdelse og lugning

Der er fortsat havefolk, der efterårsgraver haven. Det gælder IKKE rhododendronbedet, hvor ukrudt fortsat skal fjernes med fingrene, så der ikke sker skade på rhododendronernes højtliggende rødder.​


Husk at fjerne visne blade, ellers formulder din sphagnum.​


Beskæring

Kun visne grene afklippes. Vent til foråret med yderligere beskæring.​


Plantning og omplantning

Udgangspunktet er, at rhododendron kan plantes, så længe jorden ikke er frossen. Vær dog opmærksom på ikke at skade for mange rødder ved en omplantning af en ældre rhododendron. Rodtilvæksten er tilsyneladende stærkest i september/oktober, og omplantning sker bedst inden dette tidspunkt.


Det kan være en god idé at udlægge ny sphagnum i et nyt rhododendronbed i efteråret. Vinterens nedbør vil så gennemvande den friske sphagnum inden foråret, hvor de nye rhododendron kan plantes.​

Brug ikke kemiske udkrudtsmidler - ikke kun for at skåne naturen for brugen af sprøjtemidler, men også for at undgå, at sprøjtegiften siver ned og skader de højtliggende rødder.


Når bedets rhododendron er vokset sammen, kommer der ikke mere ukrudt under dem, da bladene er så tætte, at der ikke kommer lys igennem.


Tilfør ny sphagnum om nødvendigt - hindrer samtidigt de fleste ukrudtsfrø i at spire.


Beskæring

Rhododendron kan sagtens formes med en beskæresaks. Bør ske om foråret. Vent eventuelt til umiddelbart efter blomstring, og inden nyvæksten starter, men ikke senere end 1. juli. Der kan klippes tilbage indtil lige over nederste bladsæt på grenen. Så vil vækstknopperne i de flest tilfælde skyde.


En mere grov beskæring bør foretages inden 1. april et par centimenter over "sovende"grenknopper. Form planten pænt, så den ikke bliver skæv og uligevægtig.

Bemærk, at der kan gå flere måneder, før de "sovende" grenknopper vågner af deres dvale. Vand godt og giv lidt ekstra gødning i juni.


Er planten blevet grim og kedelig at se på, kan den eventuelt skæres helt ned til 10-5cm over jorden. Foretages senest 1 april, og så kan man kun håbe ......

Men hellere en død end en grim og kedelig rhododendron.


Min erfaring er, at det som hovedregel går godt med en hård beskæring af de almindelige have-hybrider, hvorimod jeg har meget dårlig erfaring med en hård beskæring af vildarter.


Er der for lidt/dårlig sphagnum eller for lidt lys, skal disse forhold være bragt på plads senest ved beskæring.


Døde grene skæres væk.


De storbladede/løvfældende azalea skal ofte beskæres for at fastholde en flot og tæt vækst. Ved for meget vanding/gødning kan azalea sætte meget høje, ranglede skud, der bør klippes tilbage for at fastholde den flotte vækstform.


Skal de visne blomsterstande knækkes af ? Det er et ofte diskuteret spørgsmål, og der er ikke enighed om nødvendigheden heraf. I naturen og i de store parker bliver de ikke knækket af, og alligevel er der en fremragende blomstring året efter. De visne blomsterstande pynter absolut ikke, og bliver de knækket af, synes der for en række sorter at blive en forbedret blomstring året efter. Derimod synes der ikke at blive en bedre tilvækst.


De visne blomsterstande knækkes af i bunden af stilken, hvor den er leddelt. De nye skud kommer lige under stilken, så pas på ikke også at knække dem af.​


Stiklinger og frøplanter

Er der kommet rødder på dine stiklinger fra efteråret, og har du priklet dine frøplanter, skal disse holdes i mistbænk eller andet beskyttet sted, indtil frosten med sikkerhed er forbi. Ifølge de gamle gartnerråd er det efter grundlovsdag den 5. juni.


Beskyt stiklinger og frøplanter mod direkte sollys med skyggenet. De er endnu ikke tilstrækkeligt afhærdede.

Vand og gød meget forsigtigt. Brug evt. flydende gødning.


Bladforandring

Det er normalt, at de ældste blade bliver gule og falder af om efteråret. Det er fuldstændig som hos andre stedsegrønne, f.eks. gran og fyr, der også hvert år smider de ældste nåle.


I frostvejr vil bladene rulle sig sammen og hænge nedad. Det er en naturlig beskyttelse for at reducere fordampningen af vand/saft fra planten.


Beskyttelse mod frost

​Bemærk, at lave temperaturer ofte om vinteren ledsages af højere vindhastigheder, hvorfor de reelle frostgrader er større end termometret viser.

Se DMI's kuldeindeks her.


Det er igen solen, der kan foranledige den største skade. Ved klart solskin i februar/marts vil de frosne blade folde sig ud og forøge fordampningen fra planten. Hvis jorden samtidig er frossen, kan der ikke suges ny væde op. Skader om vinteren skyldes derfor ofte i højere grad udtørring end det skyldes frosten.


Langt de fleste almindeligt forekomne rhododendron i Danmark kan dog klare sig uden særlig beskyttelse, men mere sarte rhododendron kan f.eks. beskyttes med grene fra juletræet, der sættes som et "indianertelt" over planten.


Enkelte planter, spec. vildarter kan ikke tåle vintersolen - spørg din planteskole.


Stiklinger, frøplanter

Hold øje med stiklinger og frøplanter. Sphagnumblandingen må ikke tørre ud, men må heller ikke blive for våd.

Skadede og døde planter fjernes, så eventuelle sygdomme ikke breder sig til andre planter.


Planter med god roddannelse kan omplantes i større potter, men vent med udplantning til foråret.​