Anlæg af Rhododendronbed

Anlæg af rhododendron​bed

Plantning​​

Skal du kun plante en enkelt rhododendron (eller anden surbundsplante), vil det nemmeste som regel være at grave et hul med en dybde på 25-30 cm - lidt mere, hvis det er en meget stor plante - og med en bredde, der er mindst 50 cm bredere end rodklumpen. Løsn jorden i bunden af hullet, og fyld op med gennemvandet sphagnum. Sæt planten i midten af hullet og aldrig dybere, end den hidtil har stået. Og så godt med vand - planten må aldrig tørre ud !


Rhododendron må dog ikke stå med rødderne i vand i længere tid, hvorfor der skal være et godt dræn under rødderne. Består jorden eksempelvis af hård lerjord, så vandet ikke kan synke, skal hullet kraves dybere, og der fyldes op med grus og småsten, inden sphagnummen kommer i.


Rhododendrons rødder ligger lige under jordoverfladen og vokser ud til siderne. Derfor skal dybden af sphagnum ikke være særlig stor. Problemet er hullets bredde. Når plantens rødder når den omkringliggende havejord med en for høj surhedsgrad - pH-værdi - kan det risikeres, at planten mistrives med gule blade, for tidligt bladfald, manglende blomstring etc.

Løsningen er at grave planten op og gøre hullet bredere, inden planten sættes tilbage.​


Det er dog i længden besværligt, og da du alligevel ikke kan nøjes med en enkelt rhododendron, så lav dog helt fra begyndelsen et ordentligt surbundsbed i et stort hul, som fyldes med masser af sphagnum og med plads til masser af rødder. Eller meget nemmere: Lav bedet oven på jorden med kanter af f.eks. klyner, marksten, træstammer etc. med en højde på 20-25 cm. Sphagnummen lægges i en højde på 25-30 cm.​


Surhedsgraden - pH-værdien - holdes meget nemmere på et godt niveau end i et lille hul, hvor surhedsgraden påvirkes af den omkringliggende havejord.


Samtidig er der med et højbed sikret et godt dræn til planterne.


Hvert/hvert andet år tilføres ca. 5 cm frisk sphagnum.​

Rododendronbedets placering i haven

I "gamle dage" skulle rhododendronbedet placeres i havens mørke, skyggefulde hjørne med masser af læ. Det gør man ikke mere !


De rhododendron, vi dyrker herhjemme, er oprindeligt bjergplanter og vokser ofte i store flader på bjergsider uden hverken skygge eller læ. De småbladede rhododendron vokser endda over trægrænsen og får således allermest sol, vind og frost. De meget storbladede - mere end 15-20 cm store blade - vokser længere nede i lysninger i skovbevoksninger, hvor der er mere læ og nogen skygge.


Det skal vi efterligne ! Se f.eks. billedet til højre, der stammer fra en af Europas største rhododendronplanteskoler - Hachmann i Nordtyskland - hvor titusindvis af nye rhododendron står på åbne marker uden nogen form for beskyttelse mod vind og vejr. Planterne er sunde, og der mangler i hvert fald ikke blomster.​

Altså er den bedste placering for langt de fleste rhododendron en åben og solrig plet i haven, eventuelt højest en let skygge fra mindre træer med en forholdsvis åben vækst, f.eks. japanske ahorn, cornus kousa og forskellige mindre langsomtvoksende magnolia. Modsat de meget storbladede rhododendron, der skal have læ og mere skygge.


Undgå større træer i og i nærheden af rhododendronbedet, især træer med flade og højtliggende rødder, f.eks. gran, hvis rødder meget hurtigt vil søge ind i den gode og fugtige rhododendronsphagnum. Birk er naturligvis bandlyst.


Et resultat af for megen skygge er mindre blomstring, løsere vækst og risiko for uønsket algevækst på bladene, hvis der er for fugtigt og samtidigt for meget læ.


For at undgå indtrængende trærødder m.v. er de fleste bede i haven hos Freerslev Rhododendron beskyttet med en kraftig geotekstil under sphagnummen.​